Quảng cáo

Xem chi tiết tại đây

Thư mục

Ảnh ngẫu nhiên

Anh1.png Daohamnguyenham_2.jpg Daohamnguyenham_1.jpg Scan0002.jpg BDTeasy.bmp Because_I_love_you.mp3 Caravan_Of_Life.mp3 GTLN_GTNN_ON_THI_DH.swf IMG_20121118_093222.jpg Scan0001.jpg 1346477936195692_574_574.jpg 1346477246326261_574_574.jpg Ban_do_Tu_duy.mp3 Phong_su_HS_Tien.flv LichsuVN.jpg

HTML, CSS, JavaScript

Đơn vị chiều dài và đơn vị màu sắc trong CSS.
Trong CSS2 hỗ trợ các loại đơn vị là đơn vị đo chiều dài và đơn vị đo góc, thời gian, cường độ âm thanh và màu sắc. Tuy nhiên, sử dụng phổ biến nhất vẫn là đơn vị đo chiều dài và màu sắc. Hãy ghi nhớ các đơn vị này, sẽ rất hữu ích cho bạn khi xây dựng một website. Đơn vị chiều dài. CSS chia đơn vị chiều dài ra làm hai loại: tương đối và tuyệt đối, tuy nhiên tôi sẽ gộp chung lại để giới...

Khác

Tài liệu hướng dẫn thiết kế website cho người mới bắt đầu
Tài liệu về PHP và MySQL: Download-Tải về: Tai-lieu-lap-trinh-php-voi-mysql-01.pdf. Tai-lieu-lap-trinh-php-voi-mysql-02.pdf. Tai-lieu-lap-trinh-php-voi-mysql-03.pdf. Tai-lieu-LaptrinhPHPvaMySQL.pdf. Tai-Lieu-PHP.MySQL-Thiet-Ke-Web-Dong.pdf . Tai-lieu-PHP-coding-standard.doc . Tai-lieu-Learning-PHP-MySQL.pdf. Tài liệu về ASP: Download-Tải về: Tai-lieu-lap-trinh-asp-01.pdf. Tai-lieu-lap-trinh-asp-02.pdf Tai-lieu-lap-trinh-Asp-Tieng-Viet.pdf Tài liệu về CSS: Download-Tải về: Tai-lieu-css.doc Tai-lieu-css-co-ban.pdf Tai-lieu-HTML-CSS.rar Tai-lieu-CSS-Tieng-Viet-Co-Ban.rar Tài liệu về Dreamweaver: Download-Tải về: Tai-lieu-dreamweaver8.rar Tai-lieu-dreamweaver.rar Tai-lieu-dreamweaver-mx-tieng-viet.pdf Tai-lieu-Su-Dung-Dreamweaver.pdf Tai-lieu-Xay-Dung-Trang-Web-Dong-Voi-DreamweaverMX.doc Tài liệu về Ajax: Download-Tải về: Tai-lieu-AJAX.rar Tai-lieu-AJAX-BASIC.zip Tai-lieu-Huong Dan AJAX.pdf Tài liệu về JSP: Download-Tải về: Tai-lieu-18-Can-ban-JSP.rar Tai-lieu-Can-ban-JSP.pdf Tai-lieu-Can-ban-JSP.pdf Tai-lieu-corejava.rar Tai-lieu-Javascript.pdf Tài liệu về Flash: Download-Tải về: Tai-lieu-Flash-MX-2004-Action-Script-Training-from-the-Source.chm Tai-lieu-Flash-MX-2004-and-Video.pdf Tai-lieu-24-Gio-Hoc-Flash.pdf Tai-lieu-Flash-Action-Script.rar Tai-lieu-MF-Viet.pdf Tài liệu về Photoshop: Download-Tải về: Tai-lieu-Huong Dan...