Quảng cáo

Xem chi tiết tại đây

Thư mục

Ảnh ngẫu nhiên

Anh1.png Daohamnguyenham_2.jpg Daohamnguyenham_1.jpg Scan0002.jpg BDTeasy.bmp Because_I_love_you.mp3 Caravan_Of_Life.mp3 GTLN_GTNN_ON_THI_DH.swf IMG_20121118_093222.jpg Scan0001.jpg 1346477936195692_574_574.jpg 1346477246326261_574_574.jpg Ban_do_Tu_duy.mp3 Phong_su_HS_Tien.flv LichsuVN.jpg

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thiên Tứ
Giới tính Nam
Website https://studyandshare.violet.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Thanh Bình 2
Quận/huyện Huyện Thanh Bình
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Giới thiệu - Ngày sinh: 20/10/1995
- Trường Tiểu học: Tân Long 1
- Trường THCS: Tân Bình
- Trường THPT: Thanh Bình 2
-----
- Niềm đam mê: lập trình & đồ họa máy tính.
- Sở thích: viết phần mềm, bán hàng, thiết kế ảnh, xử lí & xuất bản phim, ảnh 2D + 3D, truy cập mạng,...
Xác thực bởi Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 181 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 13 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 430 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14402 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này