Quảng cáo

Xem chi tiết tại đây

Thư mục

Ảnh ngẫu nhiên

Anh1.png Daohamnguyenham_2.jpg Daohamnguyenham_1.jpg Scan0002.jpg BDTeasy.bmp Because_I_love_you.mp3 Caravan_Of_Life.mp3 GTLN_GTNN_ON_THI_DH.swf IMG_20121118_093222.jpg Scan0001.jpg 1346477936195692_574_574.jpg 1346477246326261_574_574.jpg Ban_do_Tu_duy.mp3 Phong_su_HS_Tien.flv LichsuVN.jpg

TÌM HIÊỦ LỊCH SỬ VIỆT NAM

LichsuVN.jpg
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Diễm My (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:40' 12-12-2011
Dung lượng: 42.7 KB
Số lượt tải: 139
Mô tả:

Bạn lick vào tiêu đề để xem nôi dung nhé

THỜI NGUYÊN THỦY

   Thời đại đồ đá cũ

   Thời đại đồ đá mới

   Thời  đại đồ đồng

1.BUỔI ĐẦU DỰNG NƯỚC

*. SỰ HÌNH THÀNH NƯỚC VĂN LANG

  Tổ thứ nhất dân tộc Việt : Kinh Dương Vương.

  Lạc Long Quân

  Hùng Vương

2.NHÀ THỤC

* NHÀ THỤC : AN DƯƠNG VƯƠNG

3. THỜI KÌ BẮC THUỘC

    Bắc thuộc lần 1(179TCN-34)

    Bắc thuộc lần 3 (603-938)

4.CÁC VƯƠNG TRIÊÙ NGÔ- ĐINH -TIỀN LÊ

   Nhà Ngô (939-697)

   Lọan 12 sứ quân(966-968)

   Nhà Đinh (968-980)

   Nhà Tiền Lê (980-1009)

5.NHÀ LÝ

   Nhà lý (1009-1225)

6.NHÀ TRẦN

  Nhà Trần (1226-1400)

7.NHÀ HỒ

    Hồ Quý Ly (1400-1407)

8. Nhà Minh(1407-1427)

9.- Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1428)

Nhà Tây Sơn (1771-1802)

10.Nhà Nguyễn (1802-1945)

11.Thời Pháp thuộc (1858-1945)

12.Chiến tranh Đông Dương

 13. KC chống Mỹ 1954-1975
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến