Quảng cáo

Xem chi tiết tại đây

Thư mục

Ảnh ngẫu nhiên

Anh1.png Daohamnguyenham_2.jpg Daohamnguyenham_1.jpg Scan0002.jpg BDTeasy.bmp Because_I_love_you.mp3 Caravan_Of_Life.mp3 GTLN_GTNN_ON_THI_DH.swf IMG_20121118_093222.jpg Scan0001.jpg 1346477936195692_574_574.jpg 1346477246326261_574_574.jpg Ban_do_Tu_duy.mp3 Phong_su_HS_Tien.flv LichsuVN.jpg

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hà Huy Tráng
Giới tính Nam
Website https://hahuytrangng.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Phúc
Quận/huyện Huyện Ninh Giang
Tỉnh/thành Hải Dương
Giới thiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện; Cán bộ quản lí giỏi cấp tỉnh
Xác thực bởi Đặng Anh Tuấn, Lê Thị Hoài
Đã đưa lên 821 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 144 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2806 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 467697 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này