Quảng cáo

Xem chi tiết tại đây

Thư mục

Ảnh ngẫu nhiên

Anh1.png Daohamnguyenham_2.jpg Daohamnguyenham_1.jpg Scan0002.jpg BDTeasy.bmp Because_I_love_you.mp3 Caravan_Of_Life.mp3 GTLN_GTNN_ON_THI_DH.swf IMG_20121118_093222.jpg Scan0001.jpg 1346477936195692_574_574.jpg 1346477246326261_574_574.jpg Ban_do_Tu_duy.mp3 Phong_su_HS_Tien.flv LichsuVN.jpg

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Văn Huy
Giới tính Nam
Website https://buivanhuybvh.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vồ Dơi
Quận/huyện Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Giới thiệu Giáo viên giỏi cấp huyện
Xác thực bởi Huỳnh Phước Trung, Nguyễn Thị Ngọc
Đã đưa lên 656 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 28 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 108680 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này