Quảng cáo

Xem chi tiết tại đây

Thư mục

Ảnh ngẫu nhiên

Anh1.png Daohamnguyenham_2.jpg Daohamnguyenham_1.jpg Scan0002.jpg BDTeasy.bmp Because_I_love_you.mp3 Caravan_Of_Life.mp3 GTLN_GTNN_ON_THI_DH.swf IMG_20121118_093222.jpg Scan0001.jpg 1346477936195692_574_574.jpg 1346477246326261_574_574.jpg Ban_do_Tu_duy.mp3 Phong_su_HS_Tien.flv LichsuVN.jpg

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Trọng Nghiệp
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/trongnghiep2002
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT DL Lý Thánh Tông
Quận/huyện Huyện Gia Lâm
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Văn Thpt
Đã đưa lên 626 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 742 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 147076 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này