Quảng cáo

Xem chi tiết tại đây

Thư mục

Ảnh ngẫu nhiên

Anh1.png Daohamnguyenham_2.jpg Daohamnguyenham_1.jpg Scan0002.jpg BDTeasy.bmp Because_I_love_you.mp3 Caravan_Of_Life.mp3 GTLN_GTNN_ON_THI_DH.swf IMG_20121118_093222.jpg Scan0001.jpg 1346477936195692_574_574.jpg 1346477246326261_574_574.jpg Ban_do_Tu_duy.mp3 Phong_su_HS_Tien.flv LichsuVN.jpg

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đặng Thị Xuân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lai Hưng B
Quận/huyện Huyện Bến Cát
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 72 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 87510 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này