Quảng cáo

Xem chi tiết tại đây

Thư mục

Ảnh ngẫu nhiên

Anh1.png Daohamnguyenham_2.jpg Daohamnguyenham_1.jpg Scan0002.jpg BDTeasy.bmp Because_I_love_you.mp3 Caravan_Of_Life.mp3 GTLN_GTNN_ON_THI_DH.swf IMG_20121118_093222.jpg Scan0001.jpg 1346477936195692_574_574.jpg 1346477246326261_574_574.jpg Ban_do_Tu_duy.mp3 Phong_su_HS_Tien.flv LichsuVN.jpg

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Huỳnh Phong Dinh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trung Trực
Quận/huyện Huyện Bến Lức
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 266 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 117 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 454401 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này