Quảng cáo

Xem chi tiết tại đây

Thư mục

Ảnh ngẫu nhiên

Anh1.png Daohamnguyenham_2.jpg Daohamnguyenham_1.jpg Scan0002.jpg BDTeasy.bmp Because_I_love_you.mp3 Caravan_Of_Life.mp3 GTLN_GTNN_ON_THI_DH.swf IMG_20121118_093222.jpg Scan0001.jpg 1346477936195692_574_574.jpg 1346477246326261_574_574.jpg Ban_do_Tu_duy.mp3 Phong_su_HS_Tien.flv LichsuVN.jpg

167 bài tập trắc nghiệm chương 3 hóa 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Hồ Hữu Phước
Người gửi: Hồ Hữu Phước (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:32' 29-11-2017
Dung lượng: 42.3 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
Câu 1. Tiến hành các thí nghiệm sau:
- Nung nóng muối kali nitrat.
- Cho đồng tác dụng dung dịch axit sunfuric đặc, nóng.
- Đem mangan đioxit tác dụng dung dịch axit clohiđric.
- Điện phân dung dịch muối ăn bão hòa (có màng ngăn).
- Natri tác dụng dung dịch đồng sunfat.
Các chất khí sinh ra là:
A. H2,O2,Cl2,SO2. B. NO2,H2,Cl2 C. HCl,SO2,Cl2 D. O2,Cl2,SO2.
Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 6 gam cacbon. Dẫn toàn bộ khí sinh ra đi qua 500 ml dung dịch
Ca(OH)2 0,5M. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là:
A. 162 gam B. 81 gam C. 40,5 gam D. 25 gam
Câu 3. Đốt cháy hết 2,275 gam một kim loại (X) trong bình chứa khí clo. Để nguội bình, thu được 4,76 gam một muối clorua của kim loại (X). Kim loại X đem đốt là kim loại nào sau đây?
A. Cu B. Fe C. Zn D. Al
Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn 6 gam cacbon, lấy toàn bộ khí sinh ra cho qua 500 ml dung dịch nước vôi trong 0,5M. Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là:
A. 40,5 gam B. 81 gam C. 162 gam D. 25 gam
Câu 5. Số nguyên tố trong các chu kì 4, 5, 6 tương ứng là:
A. 8, 8, 18 B. 18, 18, 18 C. 18, 18, 32 D. 8, 18, 32
Câu 6. Cho từ từ 2,24 lít hỗn hợp CO2 vào dung dịch KOH dư. Dẫn khí thoát ra đi qua bột sắt (III) oxit và nung nóng ở nhiệt độ cao thì thu được 2,8 gam kim loại. Thành phần phần trăm theo thể tích của các khí trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu (trong số các gía trị sau)?
A. 25% CO2 và 75% CO B. 40% CO2và 60% CO
C. 15% CO2 và 85% CO D. 30% CO2 và 70% CO
Câu 7. Cho 6,6 gam CO2 đi qua 200 ml dung dịch KOH 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được những muối gì?
A. Muối trung hòa (K2CO3). B. Muối axit (KHCO3).
C. Cả 2 loại muối: K2CO3 và KHCO3 D. Không xác định đựơc.
Câu 8. Để phân biệt SO2 và CO2, dùng dung dịch nào sau đây?
A. Dung dịch NaOH B. Nước brom C. Dung dịch HCl D. Dung dịch Ca(OH)2
Câu 9. R là nguyên tố phi kim có hóa trị V. Hợp chất của R với H là
RH(8−x) (với X là hóa trị R), trong đó phần trăm khối lượng hiđro là 17,65%. Tên của R là:
A. Nitơ B. Cacbon C. Lưu huỳnh D. Photpho
Câu 10. Dãy oxit nào sau đây đều bị khử bởi cacbon khi nung nóng ở nhiệt độ cao?
A. ZnO, CuO, PbO, K2O B. CuO, Fe2O3, PbO, ZnO
C. CaO, CuO, Al2O3, FeO D. BaO, CuO, PbO, ZnO
Câu 11. Nếu cho 21,75 gam MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư thì thể tích khí clo thu được tối đa ở đktc là:
A. 5,6 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít
Câu 12. Hòa tan hoàn toàn 6,36 gam hỗn hợp 2 muối CaCO3 và MgCO3 trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thư được 1,568 dm3 khí (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch (X) thì khối lượng muối khan thu được là:
A. 7,13 gam B. 6 gam C. 8,13 gam D. 9 gam
Câu 13. Dẫn hết khí CO2 thu được khi cho 26,5 gam Na2CO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 dư vào 500 ml dung dịch KOH 1M. Khối lượng muối cacbonat thu được là bao nhiêu?

A. 34,5 gam B. 30,5 gam C. 33,5 gam D. 35,5 gam
Câu 14. Một bạn học sinh tiến hành
 
Gửi ý kiến